แบบฟอร์มรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ดังนี้

แบบสรุปรายงานการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย

แบบสรุปรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

แบบสรุปรายงานศูนย์ความเป็นเลิศ

แบบสรุปรายงานการบริการวิชาการด้านวิทยบริการ

แบบสรุปรายงานการพัฒนาการจัดทำเอกสารทางการเงินและบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2563 20 Share

!!ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์!!

!!ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์!!

สำหรับผู้ที่มาติดต่อหรือสนใจจะเข้ารับการอบรมใบอนุญาตขับรถฯ ขอให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส

 

ด้วยความปรารถนาดี จากโครงการอบรมใบอนุญาตขับรถฯ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2563 22 Share

เชิญชวนเข้าชม เว็บไซต์ KPRU OTOP Online

ขอเชิญชวนเข้าชมเว็บไซต์ KPRU OTOP Online

เพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์และรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่เป้าหมายตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

เว็บไซต์ : https://asl.kpru.ac.th/kpruotop/

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563 44 Share

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม

- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม

- รายการราคาวัสดุ

- แบบฟอร์มวัสดุ

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2563 20 413 Share

มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 30 625 Share

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2562 35 679 Share

มีต่อ

อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRU Contorl รุ่นที่ 1

รับสมัครแล้ว! การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการ KPRU Contorl รุ่นที่ 1

*** ผู้ที่มีความสนใจ หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ และกำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาบริหารจัดการเว็บไซต์ได้นั้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563

*** รับสมัครจำนวน 30 ท่าน ***

* อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท [อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม]
* อบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครง่ายๆ เพียงคลิกลิงค์สมัคร -->https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUControl/

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

!!!ช่องทางการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี (นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช) ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 557-7-01013-4  สาขาบิ๊กซี กำแพงเพชร!!!

หมายเหตุ : เมื่อชำระเงินแล้วถ่ายรูปสลิปการจ่ายเงิน/โอนเงิน และส่งมายืนยันที่ ID Line: ketkaew_so

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
055-706-555 ต่อ 1503 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
055-706-555 ต่อ 7907 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 22 106 Share

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อหลักสูตร : การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืช

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ

เปิดอบรมวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

|| สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 063-6535155

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 100 Share

English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

รับสมัครแล้ว! English Camp : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา 

ค่ายภาษาอังกฤษเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา สำหรับน้องๆ อายุ 5 - 9 ปี

จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดขึ้นในวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 4 วัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2562 : ค่าสมัคร 1,600 บาท สามารถชำระได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รวมอาหารกลางวันจำนวน 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม)

สมัครง่าย ๆ เพียงแสกน QR Code มุมซ้ายล่างของโปสเตอร์ หรือทาง https://forms.gle/FmUQ3tbs44MtVYQx7

ใบปลิว : ดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 326 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  คลิก