" มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สร้างรายได้จากการให้บริการและการบริหารพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ "

การลงทะเบียนจองชุดครุยทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บัณฑิตที่ทำการลงทะเบียนจองชุดครุยทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแล้ว ยังไม่ได้ระบุขนาด Size ของตัวบัณฑิต กรุณาให้บัณฑิตนำเอกสารการลงทะเบียนบันฑิตไปชำระเงินให้เรียบร้อย แล้วถ่ายเอกสารการจองชุดครุยพร้อมใบเสร็จการชำระเงินมาให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการชุดครุยจำนวน 1 ชุด เพื่อทำการวัดตัวให้กับบัณฑิตที่สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และบัณฑิตที่ยังไม่มีชุดครุยและยังไม่ได้จองทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถมาสั่งจองโดยชำระเป็นเงินสดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2019 ผู้เช้าชม 478

การลงทะเบียนจองชุดครุยทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานและนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิก....ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 05-07-2019 ผู้เช้าชม 84

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และรายงานการพัฒนานวัตกรรม

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประจำปี 2562

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มรายงานการพัฒนานวัตกรรม

รายงานการพัฒนานวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2019 ผู้เช้าชม 54มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้เช้าชม 68


ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 07-06-2019 ผู้เช้าชม 81


มีต่อ

 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก

สายตรงผู้บริหาร

บล็อกแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานที่อบรมใบอนุญาตขับขี่