English Camp เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

รับสมัครแล้ว! English Camp : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา

ค่ายภาษาอังกฤษเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา สำหรับน้อง ๆ ชั้น ป.3-ป.5 หรืออายุ 9-12 ปี

จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม : ค่าสมัคร 1,300 บาท สามารถชำระได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รวมอาหารกลางวันจำนวน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม)

สมัครง่าย ๆ เพียงแสกน QR Code มุมซ้ายล่างของโปสเตอร์ หรือทาง https://forms.gle/FmUQ3tbs44MtVYQx7

 

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2562 18 40

แบบตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- คลิกดาวน์โหลด "แบบตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 5 179

การลงทะเบียนจองชุดครุยทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บัณฑิตที่ทำการลงทะเบียนจองชุดครุยทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแล้ว ยังไม่ได้ระบุขนาด Size ของตัวบัณฑิต กรุณาให้บัณฑิตนำเอกสารการลงทะเบียนบันฑิตไปชำระเงินให้เรียบร้อย แล้วถ่ายเอกสารการจองชุดครุยพร้อมใบเสร็จการชำระเงินมาให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการชุดครุยจำนวน 1 ชุด เพื่อทำการวัดตัวให้กับบัณฑิตที่สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และบัณฑิตที่ยังไม่มีชุดครุยและยังไม่ได้จองทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถมาสั่งจองโดยชำระเป็นเงินสดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 19 5,183

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการ

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานและนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิก....ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 10 351

มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 18 193

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2562 25 250

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สายตรงผู้บริหาร

OLRS ระบบจองใช้อาคารสถานที่ออนไลน์

บล็อกแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานที่อบรมใบอนุญาตขับขี่

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  คลิก