ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานโพธิ์และที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เพื่อสืบสานงานทำบุญวันสารทไทย และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกำแพงพชร
โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้

- ขบวนแห่รถกล้วยไข่
- พิธีทอดผ้าป่าแถว
- ประกวดธิดากล้วยไข่
- ประกวดหนูน้อยกล้วยไข่
- สลากกาชาตการกุศล
- แข่งขันกวนกายาสารท
- สินค้าเกษตรปลอดภัย
- นิทรรศการทางวัฒนธรรม
และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 948 Share

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
สมัครด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th
ระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2566

ประเภทงานที่รับสมัครได้แก่
งานอุตสาหกรรมการผลิต
(งานหล่อแบบ งานกลึงโลหะ งานปั้ม ขึ้นรูปโลหะ งานแปรรูปเหล็ก งานชุปโลหะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
งานบํารุงรักษาเครื่องจักร งานพ่นสี ทาสี งานพิมพ์ งานหล่อพลาสติกหรือขึ้นรูปพลาสติก งานซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร)
งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
(งานนั่งร้าน งานก่อสร้างแบบหล่อ งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทําระบบกันซึม งานเดินท่อ)

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2566 738 Share

ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

แจ้ง‼️ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2563 - 2564
ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
ผ่านระบบ https://gradceremony.kpru.ac.th/
โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 46 Share

เปิดรับสมัครงาน

-->ใครที่กำลังมองหางาน! นี่เลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา
*สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่*
สำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โทร.055-801661
นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง โทร.081-9717493
*สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่*
++ห้องสำนักงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2566 61 Share

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้รับทุนสนับสนุน โครงการวิจัยบริการวิชาการชุมชน

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยบริการวิชาการชุมชน เรื่องการส่งเสริมศักยภาพแกนนำอาสาส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเปราะบางในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อลดภาวะเรียนรู้ถดถอยด้านสติปัญญาและ ความเหลื่อมล้ำในสังคม จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 1,608 Share

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2566 68 Share

มีต่อ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการอบรม เรียน Online / สะสมชั่วโมงได้ ระยะเวลา 3 เดือน รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

สมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-706555 ต่อ 1811 (อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 34 3,387 Share

การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-13 ธันวาคม 2563<--

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

ระยะเวลาการอบรม 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/gza9HDw2ahj3E4wT7

ติดต่อสอบถาม สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร. 0918395239, 0817328512

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 34 3,812 Share

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)"
มีใบเสร็จมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปเบิกต้นสังกัดได้
ชั่วโมงพัฒนาตนเอง 16 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการทางการศึกษา ครูอนุบาล ครูบริบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูเนิสเซอรี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยทุกระดับ

-->เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-20 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 27-28 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อ.จ๊ะเอ๋] โทรศัพท์ : 081-234-6940

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 34 4,516 Share

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู็ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาอังกฤษ : Teaching and Learning Management Using Community Language Learning (CLL) Approach Integrated with Cartoon Maker to Promote Language Learning of Thailand 4.0

อบรมรุ่น​ที​่ 1 วัน​ที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน​ 2​563

ณ อาคารนวัตกรรม คณะ​ครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กําแพง​เพ​ชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 34 5,233 Share

PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

หลักสูตรคูปองครู :  PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

(สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21)

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-6180262 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 34 3,510 Share

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study (LS) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรระยะสั้น (สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21) จำนวน 24 ชั่วโมง

เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study (LS) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

กำหนดจัด รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (รุ่นต่อไปหากหน่วยงานใดหรือกลุ่มใดรวมกลุ่มได้ตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป สามารถไปจัดกิจกรรมตามสถานที่ที่ท่านมีความประสงค์)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท *สงวนสิทธิ์การเปิดอบรม จำนวน 50 คนขึ้นไป*

***ท่านสามารถสแกน QR CODE หรือลิงค์นี้>>https://forms.gle/nkASmvHBNwL5oLhf7 และกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อจองการเข้ารับการฝึกอบรมได้

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-9199984 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 34 4,731 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 97 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 97 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 96 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 96 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 95 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 95 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 94 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 94 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 93 ประจำเดือน เมษายน 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 93 ประจำเดือน เมษายน 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 92 ประจำเดือน มีนาคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 92 ประจำเดือน มีนาคม 2566

  คลิก