ขอเชิญชมและเที่ยวงานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้า U2T for BCG"

ขอเชิญชมและเที่ยวงานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้า U2T for BCG"

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบกับ 

- การแสดงดนตรีสากล

- การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T for BCG

- การประกวดการแสดงผลิตภัณฑ์ประจำบูท

- การแข่งขัน “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่นวัตกรรม ด้วย BCG Model”

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565 11 638 Share

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประจำปี 2564 

คลิกดูรายชื่อ

เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 378 Share

ขอเชิญชวนเที่ยวและชมงานนิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน

ขอเชิญชวนเที่ยวและชมงานนิทรรศการ "KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- พบกับ การแสดงพิธีเปิดสวยงามตระการตากับโชว์สุดพิเศษ การเดินแฟชั่นโชว์ฟินาเล่ ชุด “ยลวิถีชาวกำแพงเพชรสู่ผืนผ้าทอ" โดย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดตัวชุดฟินาเร่ผ้าทอย้อมสีศิลาแลงลายศิลาล้อมเพชร สวมใส่ โดย น.ส.กิติญาพร อินใต้ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2565

- สนุก กับการแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในราคาพิเศษ

- เพลิดเพลิน กับการแสดงดนตรีสด จากโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

- ช็อป สินค้าจากการไลฟ์สดขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านเว็บไซต์ KPRU OTOP

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2565 952 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2565 1,088 Share

อบรมหลักสูตร และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดอบรมหลักสูตร และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

>>ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1<<

    - บุคคลภายนอก 400 บาท

    - บุคคลภายใน 200 บาท

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 17 ก.ค. 2565!!

มีอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง พร้อมดำนเนินการยื่นสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับบัตร และใบอนุญาตวิชาชีพช่างไฟฟ้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-674-1500 (คุณขวัญ) หรือ 055-717-555 ต่อ 7907

เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 219 Share

มีต่อ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการอบรม เรียน Online / สะสมชั่วโมงได้ ระยะเวลา 3 เดือน รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

สมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-706555 ต่อ 1811 (อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 2 1,864 Share

การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-13 ธันวาคม 2563<--

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

ระยะเวลาการอบรม 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/gza9HDw2ahj3E4wT7

ติดต่อสอบถาม สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร. 0918395239, 0817328512

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 2 2,166 Share

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)"
มีใบเสร็จมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปเบิกต้นสังกัดได้
ชั่วโมงพัฒนาตนเอง 16 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการทางการศึกษา ครูอนุบาล ครูบริบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูเนิสเซอรี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยทุกระดับ

-->เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-20 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 27-28 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อ.จ๊ะเอ๋] โทรศัพท์ : 081-234-6940

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 2 2,624 Share

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู็ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาอังกฤษ : Teaching and Learning Management Using Community Language Learning (CLL) Approach Integrated with Cartoon Maker to Promote Language Learning of Thailand 4.0

อบรมรุ่น​ที​่ 1 วัน​ที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน​ 2​563

ณ อาคารนวัตกรรม คณะ​ครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กําแพง​เพ​ชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 2 3,037 Share

PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

หลักสูตรคูปองครู :  PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

(สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21)

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-6180262 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 2,000 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก