ขอแสดงความยินดี

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล โดยได้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีมติแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 93 Share

ขอแสดงความยินดี

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ นางวาสนา มณีโชติ บุคลากรสังกัด สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับชำนาญการ

นางวาสนา มณีโชติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
สังกัด สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 136 Share

อบรมหลักสูตร และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดอบรมหลักสูตร และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

>>ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1<<

++ค่าสมัครสอบ 500 บาท++

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป!!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-674-1500 (คุณขวัญ) หรือ 055-717-555 ต่อ 7907

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2566 82 Share

กิจกรรมวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมน้อมหลักคติธรรมนำทางชีวิต เนื่องในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ผ่านระบบออนไลน์

Link : https://arit.kpru.ac.th/ap/activityOnline/

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2566 94 Share

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2566

จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2566 101 Share

มีต่อ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการอบรม เรียน Online / สะสมชั่วโมงได้ ระยะเวลา 3 เดือน รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

สมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-706555 ต่อ 1811 (อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 32 2,488 Share

การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-13 ธันวาคม 2563<--

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

ระยะเวลาการอบรม 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/gza9HDw2ahj3E4wT7

ติดต่อสอบถาม สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร. 0918395239, 0817328512

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 32 2,923 Share

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)"
มีใบเสร็จมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปเบิกต้นสังกัดได้
ชั่วโมงพัฒนาตนเอง 16 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการทางการศึกษา ครูอนุบาล ครูบริบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูเนิสเซอรี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยทุกระดับ

-->เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-20 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 27-28 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อ.จ๊ะเอ๋] โทรศัพท์ : 081-234-6940

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 32 3,435 Share

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู็ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาอังกฤษ : Teaching and Learning Management Using Community Language Learning (CLL) Approach Integrated with Cartoon Maker to Promote Language Learning of Thailand 4.0

อบรมรุ่น​ที​่ 1 วัน​ที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน​ 2​563

ณ อาคารนวัตกรรม คณะ​ครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กําแพง​เพ​ชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 32 4,000 Share

PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

หลักสูตรคูปองครู :  PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

(สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21)

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-6180262 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 32 2,648 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 91 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 91 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 90 ประจำเดือน มกราคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 90 ประจำเดือน มกราคม 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 83 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 83 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  คลิก