โปรโมชั่นสุดคุ้ม : บริการห้องพัก อาคาร KPRU HOME

!!โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

บริการห้องพัก อาคาร KPRU HOME สะอาด ราคาเพียงห้องละ 650 บาท

ติดริมแม่น้ำปิง ห้องนอนน่าพัก มีระเบียง ชมวิวสวยๆ บรรยากาศดีๆ นอนพักสบายๆ

เฟอร์นิเจอร์ครบ สะดวกสบาย ใกล้ย่านของกิน ร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย

อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางสะดวกสุดๆๆ เลยค่าาา แวะมาพักกับเราได้นะคะ

 

ติดต่อจองห้องพัก [รายวัน รายเดือน รายเทอม]
Call center : 088-293-6154 (คุณปุ้ย)

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563 81 Share

หน้าปกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2563

- หน้าปกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบไฟล์ WORD)

หน้าปกการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ไฟล์รูปภาพ)

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 282 Share

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

!!ประกาศ "ผลคัดเลือก"!! 

>>>รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)<<<

คลิกประกาศ : https://www.kpru.ac.th/th/newsDB/file_tbjobs/tbjobs_474_name.pdf

กำหนดการรายงานตัว
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-5 ให้มารายงานตัวและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สถานที่ตามรายละเอียดแนบท้าย 1

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว เพื่อแสดงประกอบการทำสัญญา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง) จำนวน 2 ฉบับ

4. หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ถูกกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 จากผู้นำชุมชน จำนวน 2 ฉบับ โดยใช้แบบฟอร์มแนบท้าย 2

5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการสละสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการของ รัฐบาล ได้แก่ โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” , มาตรการเยียวยาเกษตรกร และหรือมาตรการอื่นที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ฉบับ

6. รูปถ่ายแต่งกายแบบสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 557 Share

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

!!ประชาสัมพันธ์!! มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแก้วิกฤตโควิด ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 185 อัตรา ภายใต้โครงการ อว. สร้างงาน

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร<<
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
https://register.kpru.ac.th/jobCOVID/help/Appointment.pdf

>>คู่มือการใช้ระบบสมัครงาน<<
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
https://register.kpru.ac.th/jobCOVID/help/ManualUsers.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โทร. 055 706 555 ต่อ 7907

เฟซบุค https://www.facebook.com/KPRU.ASR/

เว็ปไซต์ https://asl.kpru.ac.th/

#KPRUสู้โควิด #KPRUสร้างงาน #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เว็ปไซต์ www.kpru.ac.th

สมัครเรียนออนไลน์ https://admission.kpru.ac.th/

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2563 676 Share

มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 31 2,527 Share

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2562 36 2,498 Share

มีต่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)"
มีใบเสร็จมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปเบิกต้นสังกัดได้
ชั่วโมงพัฒนาตนเอง 16 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการทางการศึกษา ครูอนุบาล ครูบริบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูเนิสเซอรี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยทุกระดับ

-->เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-20 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 27-28 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อ.จ๊ะเอ๋] โทรศัพท์ : 081-234-6940

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 59 Share

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู็ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาอังกฤษ : Teaching and Learning Management Using Community Language Learning (CLL) Approach Integrated with Cartoon Maker to Promote Language Learning of Thailand 4.0

อบรมรุ่น​ที​่ 1 วัน​ที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน​ 2​563

ณ อาคารนวัตกรรม คณะ​ครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กําแพง​เพ​ชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 94 Share

PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

หลักสูตรคูปองครู :  PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

(สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21)

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-6180262 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 86 Share

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study (LS) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรระยะสั้น (สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21) จำนวน 24 ชั่วโมง

เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study (LS) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

กำหนดจัด รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (รุ่นต่อไปหากหน่วยงานใดหรือกลุ่มใดรวมกลุ่มได้ตั้งแต่ 50 ท่านขึ้นไป สามารถไปจัดกิจกรรมตามสถานที่ที่ท่านมีความประสงค์)

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท *สงวนสิทธิ์การเปิดอบรม จำนวน 50 คนขึ้นไป*

***ท่านสามารถสแกน QR CODE หรือลิงค์นี้>>https://forms.gle/nkASmvHBNwL5oLhf7 และกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อจองการเข้ารับการฝึกอบรมได้

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-9199984 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 116 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 40 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  คลิก