ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง อัตราค่าบริการทางวิชาการของศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๗

เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2567 61 Share

ร่วมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง folk song Acoustic

เทศบาลตำบลเทพนคร ขอเชิญชวน เข้าร่วมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง folk song Acoustic 

ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 ณ บริเวณตลาดเมืองเทพพาชิม

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 16,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

สอบถามเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเทพนคร โทร. 055741515 ต่อ 910 , 089-8999168 , 080-0260659

สมัครทางออนไลน์ -Google Forms- ที่หน้าเพจ Face Book : เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร และรายละเอียดการประกวด

ได้ที่ : https://forms.gle/TgFgajNQ9u5vBkPv9

เผยแพร่เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2567 222 205 Share

กิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

   ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ที่สนใจหาอาชีพที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรม "ค้นหาตัวตนที่ใช่ อาชีพเสริมที่ชอบ" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พบกับกิจกรรม
   - การแสดงโชว์เปิดงาน โดยชมรม To Be Number One KPRU
   - รับฟังการบรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการทำอาชีพที่ 2 ”
   - เสวนา เรื่อง “ค้นหาตัวตนที่ใช่ อาชีพเสริมที่ชอบ”
   - การสาธิตอาชีพที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย อาชีพบาริสต้า อาชีพช่างเพ้นท์เล็บ อาชีพทำเบเกอร์รี่ และอาชีพช่างแต่งหน้า

เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2567 222 224 Share

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่่งงานว่าง : ดูงาน

***สามารถดูผ่านเว็บไซต์ "สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร DOE" ***

*** ผู้สมัครงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานทำ และสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705023-4 ***

นายจ้างที่ประสงค์จะแจ้งตำแหน่งงาน และให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705023-4

หมายเหตุ : ตำแหน่งงานไหนที่นายจ้างปิดรับสมัครแล้วขอให้แจ้งกลับมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 222 219 Share

ประกวด Cover Dance เมืองเทพ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
-->กับการประกวด Cover Dance เมืองเทพ
ใครสายเต้น สาย Cover บอกเลยงานนี้ห้ามพลาด 
*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567
#คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
-เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
-ไม่จำกัดเพศ
#กติกาการแข่งขัน
-ใน 1 ทีม ต้องประกอบด้วยสมาชิก 4 คนขึ้นไป

**แข่งขันจริงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตลาดเมืองเทพนคร**

การสมัคร ต้องทำให้ครบถ้วน 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/9qkzd7kR94sXv29b6 สามารถเป็น google form หรือ แสกนคิวอาร์โค้ด
2. ส่งรายละเอียดทาง เพจ : เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร
-ชื่อทีม
-ชื่อ-สกุล / วันเดือนปีเกิด/หมายเลขบัตรประชาชน
-เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม
089-899-9168 หรือ 080-026-0659

#เกณฑ์การให้คะแนนการแข่งขัน
-PERFORMANCE ทักษะการเต้น และความสามารถด้านการเต้น (25 คะแนน)
-ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
-ความพร้อมเพรียง และ Team work (20 คะแนน)
-บุคลิกภาพ ของผู้แสดง (10 คะแนน)
-ENTERTAIN ความน่าสนใจ (10 คะแนน)
หมายถึง การสื่อสารของนักแสดง การสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม
COSTUME เครื่องแต่งกาย (10 คะแนน)

** หมายเหตุ**
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดของการแข่งขัน และคะแนนการตัดสินสามารถตรวจสอบได้
-กำหนดการ และ รายละเอียดของงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทีมงานและผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบทางเพจ เทศบาลตำบลเทพนคร จ.กำแพงเพชร หรือมีข้อสงสัยทักเข้าทางเพจ https://www.facebook.com/thepnakornlocal

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2567 353 243 Share

ประกาศเปิดรับสมัคร! พื้นที่ ชุมชน ที่มีความสนใจรับทุนสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศเปิดรับสมัคร! พื้นที่ ชุมชน ที่มีความสนใจรับทุนสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดกำแพงเพชร

ตั้งเเต่บัดนี้ - 25 มกราคม 2567

โดยประเด็นที่เปิดรับ มีดังนี้
1. ลดละเลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน -->แบบฟอร์ม
2. การป้องกัน NCDs โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน -->แบบฟอร์ม
3. ปลูกผักเเละบริโภคผักในครัวเรือน -->แบบฟอร์ม
4. การจัดการจุดเสี่ยง -->แบบฟอร์ม
5. การจัดการขยะ -->แบบฟอร์ม
6. งานบุญปลอดเหล้า -->แบบฟอร์ม
8. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ครบ 3 มื้อ -->แบบฟอร์ม
9. เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ -->แบบฟอร์ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ดร.วิชุรา วินัยธรรม (062-6945432)

เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2567 410 410 Share

มีต่อ

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่น 1 – รุ่น 5 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงคอก กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สามารถกรอกใบสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ https://forms.gle/Jx1BbcLxpoYkRNYV9

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ID Line: @774gnsza

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

 

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 221 419 Share

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

1. หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

2. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะการพูด สู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 221 372 Share

หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67

ในห้วงวันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 (กองบิน 41) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่ : วันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 1 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม : 063-902-9123

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 221 1,477 Share

หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 6

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ 6

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

ณ ห้องพาเลช 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

หากท่านใดสนใจ scan QR Code ในโปสเตอร์ได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.

คุณวรารักษ์ วิลัย 02-470-9630-5 ,084-572-5656

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 221 397 Share

โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์ : โครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

ระยะเวลาการอบรม มีดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงคอก กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ID Line: @774gnsza

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 221 368 Share

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้นำ"

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตร “สุดยอดผู้นำ"

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

ระยะเวลาการอบรม 10-12 มกราคม 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : fcsd13@outlook.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2566 221 395 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 104 ประจำเดือน มีนาคม 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 104 ประจำเดือน มีนาคม 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 103 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 103 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 102 ประจำเดือน มกราคม 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 102 ประจำเดือน มกราคม 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 101 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 101 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 100 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 100 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 99 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

  จดหมายข่าวฉบับที่ 99 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

  คลิก