" มุ่งให้บริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สร้างรายได้จากการให้บริการและการบริหารพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ "

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประจำปี 2562

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ประจำปี 2562

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 19-06-2019 ผู้เช้าชม 3แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอสินค้า OTOP ชุมชน เพื่อโปรโมท

แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอสินค้า OTOP ชุมชน เพื่อโปรโมทสินค้า OTOP ของชุมชน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอสินค้า OTOP ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2019 ผู้เช้าชม 25


แบบโปสเตอร์การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

แบบโปสเตอร์การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

โปสเตอร์รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

เผยแพร่เมื่อ 15-05-2019 ผู้เช้าชม 44


มีต่อ

App สอบใบขับขี่ 2562

การดาวน์โหลด App สอบใบขับขี่ 2562 และการติดตั้ง

- คลิกที่ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starvision.drivinglicence&hl=th เพื่อทำการดาวน์โหลด App

- เมื่อคลิกลิงค์เข้าไปแล้ว กดคำว่า "ติดตั้ง"

- หลักจากที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กดคำว่า "เปิด" เพื่อเข้าใช้งาน App

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้เช้าชม 28


ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- ดาน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

เผยแพร่เมื่อ 07-06-2019 ผู้เช้าชม 42


มีต่อ

 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • New
  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก

สายตรงผู้บริหาร

บล็อกแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถานที่อบรมใบอนุญาตขับขี่