ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีผลงานบริการวิชาการและสังคมที่โดดเด่นและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และท้องถิ่น ระหว่าง ปี พ.ศ.2562 - 2564 (3 ปี ย้อนหลัง) เสนอผลงานดังกล่าว โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพิจารณาเป็นบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคมประจำปี พ.ศ. 2564
กรอกข้อมูลได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://bit.ly/3w2jme1

ขอแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

>>ประกาศ<<

>>บันทึก<<

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 24 Share

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก/โฮมสเตย์ และท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ปี 2565

>>ธนาคารออมสินขอเชิญชวนชวนผู้ประกอบการที่พัก/ โฮมสเตย์ / โฮมลอดจ์ / ท่องเที่ยวชุมชน / ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชน เข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่พัก/โฮมสเตย์ และท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ปี 2565"สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของ ธนาคารออมสินภาค 7 8 9 หรือ ผู้สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น [ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน]
++สนใจกดลิงค์ https://forms.gle/FHgyRckAxzRjz6hH9


(2) ขอให้ " ทุกคน" สแกนเข้ากลุ่ม Line เพื่อทราบข่าวสาร/แจ้งปัญหา/ติดต่อเจ้าหน้าที่
++กดลิงค์เข้ากลุ่ม Line คือ https://line.me/R/ti/g/D1kRELuwdk


(3) ให้เข้าอบรมระบบออนไลน์ : zoom ในวัน ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลาอบรม 08.00-16.30 น.
++กดลิงค์เข้าห้องอบรม https://us04web.zoom.us/j/8448204232... 

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 29 Share

อบรมหลักสูตร และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดอบรมหลักสูตร และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

>>ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1<<

    - บุคคลภายนอก 400 บาท

    - บุคคลภายใน 200 บาท

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2565!!

มีอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง พร้อมดำนเนินการยื่นสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับบัตร และใบอนุญาตวิชาชีพช่างไฟฟ้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-674-1500 (คุณขวัญ) หรือ 055-717-555 ต่อ 7907

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2565 103 Share

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 54 Share

มีต่อ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการอบรม เรียน Online / สะสมชั่วโมงได้ ระยะเวลา 3 เดือน รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

สมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-706555 ต่อ 1811 (อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 2 1,046 Share

การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-13 ธันวาคม 2563<--

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

ระยะเวลาการอบรม 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/gza9HDw2ahj3E4wT7

ติดต่อสอบถาม สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร. 0918395239, 0817328512

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 2 1,239 Share

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)"
มีใบเสร็จมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปเบิกต้นสังกัดได้
ชั่วโมงพัฒนาตนเอง 16 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการทางการศึกษา ครูอนุบาล ครูบริบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูเนิสเซอรี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยทุกระดับ

-->เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-20 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 27-28 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อ.จ๊ะเอ๋] โทรศัพท์ : 081-234-6940

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 2 1,567 Share

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู็ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาอังกฤษ : Teaching and Learning Management Using Community Language Learning (CLL) Approach Integrated with Cartoon Maker to Promote Language Learning of Thailand 4.0

อบรมรุ่น​ที​่ 1 วัน​ที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน​ 2​563

ณ อาคารนวัตกรรม คณะ​ครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กําแพง​เพ​ชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 2 1,802 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ประจำเดือน กันยายน 2561

  คลิก