กิจกรรม Workshop ส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

++ยุคนี้ ใคร ๆ ก็มี “อาชีพที่ 2” ด่วน! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน!++

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career
-->อาชีพทำเบเกอรี่<--

รับจำนวนจำกัด 20 คน เฉพาะอาชีพทำเบเกอรี่ (ให้สิทธิ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนก่อน)
ลงทะเบียนออนไลน์ (ยืนยันสิทธิ์) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
ผ่านการสแกน QR CODE ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมอาชีพที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 แล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนอบรมซ้ำอาชีพเดิม ถ้าลงซ้ำจะตัดสิทธิ์ทันที

>ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 25 กรกฎาคม2567 : https://www.facebook.com/KPRU.ASR
>เริ่มกิจกรรม WorkShop วันที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2567 408 Share

กิจกรรม Workshop ส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

ยุคนี้ ใคร ๆ ก็มี “อาชีพที่ 2” ด่วน! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน!

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

มีให้เลือก 2 อาชีพ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
- อาชีพบาริสต้า
- อาชีพเพ้นท์เล็บ

รับจำนวนจำกัด 40 คน ต่อ 1 อาชีพ (ให้สิทธิ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนก่อน)
ลงทะเบียนออนไลน์ (ยืนยันสิทธิ์) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
ผ่านการสแกน QR CODE ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567
หมายเหตุ : นักศึกษาที่เคยเข้ารับการอบรมอาชีพที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 แล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนอบรมซ้ำอาชีพเดิม ถ้าลงซ้ำจะตัดสิทธิ์ทันที

+ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 25 กรกฎาคม2567 : https://www.facebook.com/KPRU.ASR
+เริ่มกิจกรรม WorkShop วันที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2567 411 Share

ตลาดเมืองเทพพาชิม ครั้งที่ 7

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพนคร

ขอเชิญมาชิม ช้อป ใช้ ที่ตลาด ”เมืองเทพพาชิม ครั้งที่ 7“ ++โดยมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพ้นท์เล็บ++

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2567 เวลา 17:00 เป็นต้นไป ณ ตลาดเมืองเทพพาชิม บริเวณริมแม่น้ำปิง เทศบาลเทพนคร

มีร้านค้าชุมชนและร้านอาหารมากกว่า 40 ร้าน ซึ่งประกอบไปด้วย
- อาหารท้องถิ่น
- สินค้าเกษตรปลอดภัย
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า OTOP

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2567 288 190 Share

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

ขอประชาสัมพันธ์!!

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร 

***ผู้สมัครงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานทำ และสมัครงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705023-4 ***
*** นายจ้างที่ประสงค์จะแจ้งตำแหน่งงาน และให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทร. 055-705023-4 ***
หมายเหตุ : ตำแหน่งงานไหนที่นายจ้างปิดรับสมัครแล้วขอให้แจ้งกลับมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2567 312 151 Share

กิจกรรม Workshop ส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

ยุคนี้ ใคร ๆ ก็มี “อาชีพที่ 2” ด่วน! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน!
     ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career 
มีให้เลือก 3 อาชีพ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง
     - อาชีพทำขนมเบเกอรี่
     - อาชีพบาริสต้า
     - อาชีพเพ้นท์เล็บ
รับจำนวนจำกัด 30 คน ต่อ 1 อาชีพ (ให้สิทธิ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนก่อน)
ลงทะเบียนออนไลน์ (ยืนยันสิทธิ์) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop
ผ่านการสแกน QR CODE ตั้งแต่ วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

เริ่มกิจกรรม WorkShop วันที่ 22 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติและห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2567 312 998 Share

โครงการ Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

"โครงการ Dinosaur Siamensis : ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://godinosiam.dot.go.th/home

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 249 652 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2567

ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2567

หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ด้วยทักษะการสอนงาน (๋Jod instruction)"

รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 6 ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน

- รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 2567 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

- รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

- รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 ส.ค. 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

- รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม : ID Line : @thailocalsu

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 238 353 Share

ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2567

ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2567

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนร่างและตรวจแก้ไขหนังสือราชการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด”

ระยะเวลาการฝึกอบรม : วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม : ID Line : @thailocalsu

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 238 303 Share

ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2567

ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2567

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่”

ระยะเวลาการฝึกอบรม : จำนวน 2 วัน

- รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

- รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม : ID Line : @thailocalsu

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2567 238 279 Share

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่น 1 – รุ่น 5 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมชีวิน เดอ แบงคอก กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

สามารถกรอกใบสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ https://forms.gle/Jx1BbcLxpoYkRNYV9

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ID Line: @774gnsza

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

 

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 238 850 Share

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ

1. หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

2. หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะการพูด สู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 238 750 Share

หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67

ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4/67

ในห้วงวันที่ 7-23 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 (กองบิน 41) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สมัครได้ตั้งแต่ : วันที่ 30 ตุลาคม 2566 - 1 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม : 063-902-9123

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 238 2,111 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 107 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 107 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 106 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 105 ประจำเดือน เมษายน 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 105 ประจำเดือน เมษายน 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 104 ประจำเดือน มีนาคม 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 104 ประจำเดือน มีนาคม 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 103 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 103 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 102 ประจำเดือน มกราคม 2567

  จดหมายข่าวฉบับที่ 102 ประจำเดือน มกราคม 2567

  คลิก