ปี พ.ศ. 2560 | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

จดหมายข่าวสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ปี 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 33 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 30 ประจำเดือน กันยายน 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 29 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 28 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ประจำเดือน เมษายน 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 24 ประจำเดือน มีนาคม 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 จดหมายข่าวฉบับที่ 22 ประจำเดือน มกราคม 2560

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com