ลงพื้นที่เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ลงพื้นที่เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และประชุมร่วมกับผู้บริหารเทศบาล ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯโดยจากการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารเทศบาลฯ ได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดงเย็น ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปกล้วย ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และในปีนี้เพิ่มเติมพื้นที่เป้าหมายใหม่ ได้แก่ หมู่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ และมีการบูรณาการองค์ความรู้ได้หลายศาสตร์ Food Science เศรษฐศาสตร์ (หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) บัญชี การจัดการโลจิสติกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

 

 

 

ฮิต: 173

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış