กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลท่าขุนราม ณ ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (ในช่วงเช้า) เวลา 08.30 – 09.00 น. ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พร้อมกับอาจารย์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม” โดยมีนายประจวบ ชุมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นประธานการจัดงาน ในการกล่าวรายงาน และนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดงาน และในเวลา 09.30 – 12.00 น. มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและนั่งรถชมหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม พร้อมร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ของชุมชนท่าขุนราม ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น ชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่บ้านหมู่ 5 วัดใหม่สุวรรณภูมิ ชมวัฒนธรรมภาคกลาง พื้นเมือง พื้นเมืองดั้งเดิม ที่บ้านหมู่ 1 วัดอุทุมพร บ้านหมู่ 2 วัดตะเคียนทอง การรับฟังวิธีการเลี้ยงควายจากปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ 7 วัดสันติสุข ชมวัฒนธรรมภาคอีสาน ที่บ้านหมู่ 4 กิจกรรมการใช้ชีวิตภาคอีสาน และกิจกรรมส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของตำบลท่าขุนราม เป็นต้น โดยได้รับการตอบรับจากชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี (ในช่วงบ่าย) เวลา 12.00 – 17.00 น. มีการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ฝายท่ากระดาน กับอาหาร 3 วิถีวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีวัฒนธรรมภาคกลาง วิถีวัฒนธรรมภาคเหนือ และวิถีวัฒนธรรมภาคอีสาน พร้อมทั้งถ่ายภาพกับทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสีเหลืองอร่ามเต็มทุ่ง และในเวลา 17.00 - 21.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิด “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตำบลท่าขุนราม (3 วิถี)” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่น ประชาชน มาร่วมงาน และมีนายประจวบ ชมพู นายกอบต.ท่าขุนราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ จากนั้นมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และชมการแสดงการฟ้อนรำ 3 วิถีของท่าขุนราม ชมการแสดงของนักเรียนในตำบลท่าขุนราม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

ฮิต: 396

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış