กลุ่มทอผ้าปากะญอ (บ้านมอทะ)

กลุ่มทอผ้าปากะญอ (บ้านมอทะ) มีผลิตภัณฑ์ หมอนคู่ผ้าทอ, สมุดโน้ต ปกผ้าทอปากะญอ, เสื้อปากะญอแขนสั้น (บุรุษ), เสื้อปากะญอแขนสั้น (สตรี), เสื้อปากะญอลายดั้งเดิม , เดรสยาวปากะญอ, เดรสสั้นปากะญอ, เดรสครึ่งแข้งปากะญอ, ผ้าคลุมไหล่ปากะญอและเสื้อคลุมแขนยาวปากะญอ (สตรี) ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มทอผ้าปากะญอ (บ้านมอทะ) ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก เบอร์โทรติดต่อ 084 337 98402 (นางดรุณี เอื้อวิบูลย์ศรี)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2563 74 Share


แปรรูปอาหารชาววัง (น้ำพริกชาววัง)

แปรรูปอาหารชาววัง (น้ำพริกชาววัง) มีผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาร้า ชาววัง, น้ำพริกปลาย่าง ชาววัง, น้ำพริกตาแดง ชาววัง, น้ำพริกแมงดา ชาววังและน้ำผึ้งป่าแท้ เดือนห้า ติดต่อสอบถามได้ที่ นางฉัฐธนาพร (ป้าน้อย)  ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า จ.ตาก เบอร์โทรติดต่อ 0805116461

"มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 117 Share


กลุ่ม Hugนะ Maekasa

กลุ่ม Hugนะ Maekasa มีผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสตรี , ผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายธรรมชาติ (ลายดอกแก้ว), ผ้าถุงทอมือ ไหมประดิษฐ์, ผ้าขาวม้า, ผ้าทอผืน ลายผ้าขาวม้า, กระเป๋ามือถือผ้าทอและ กระเป๋าสตางค์ผ้าทอ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่ม Hugนะ Maekasa ต.แม่กาษา  อ.แม่สอด จังหวัดตาก เบอร์โทรติดต่อ 081-7405395 (นางวรรณนิสา) 089-8581603 (นางยุพิน)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 97 Share


กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง

กลุ่มแปรรูปพริกกะเหรี่ยง มีผลิตภัณฑ์ น้ำพริกกะเหรี่ยงกุ้ง ติดต่อสอบถามได้ที่ 84/12 หมู่ที่ 3  ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เบอร์โทรติดต่อ 061-3301756 (นายวิชัย ประทับใจ ผู้ช่วยหอย), 062-2966910 (นางนฤมล ปลูกปัญญาดี คุณดาว)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 99 Share


กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน มีผลิตภัณฑ์ กล้วยผง คำหล้า, งาดำคั่วบด คำหล้า, คุกกี้กล้วยอบธัญพืชและกล้วยอบน้ำผึ้ง คำหล้า ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ต.แม่ระมาด  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เบอร์โทรติดต่อ 081-7407514 (นางภาวนา เหล็กเพชร)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2563 124 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562