หอประชุมรัตนอาภา

รองรับ 1,100 ที่นั่ง 110 โต๊ะจีน


* กรุณาตรวจสอบวันที่ก่อนขออนุญาตใช้สถานที่


เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก ก่อนใช้บริการ