ขอเชิญชมและเที่ยวงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ขอเชิญชมและเที่ยวงาน
"50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน " มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภายในงานพบกับ
++นิทรรศการผลงานรับใช้สังคมด้วยพันธกิจสัมพันธสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
- บูธที่ 1 ต.คลองแม่ลาย การสกัดหัวเชื้อตะไคร้เพื่อนำมาผลิตสเปรย์
ตะไคร้หอม และผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
- บูธที่ 2 ต.คลองน้ำไหล การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งจำหน่าย
และรวบรวมสินค้าชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- บูธที่ 3 ต.สักงาม การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยอินทรีย์เป็นไซรัปน้ำอ้อย
- บูธที่ 4 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล การสกัดหัวเชื้อจากสมุนไพรพื้นบ้าน
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย
- บูธที่ 5 ต.ท่าพุทรา องค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วยไข่ GI
- บูธที่ 6 ต.ปางมะค่า นวัตกรรมเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปสมุนไพรเป็นชุดต้มยำอบแห้งสำหรับการพกพา
- บูธที่ 7 ผ้าทอลายศิลาล้อมเพชร การออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น
เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- บูธที่ 8 ไซเดอร์เนื้อตาลสุกพร้อมดื่ม

++นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ตำบลเทพนคร

++นิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคาจากแหล่งผลิต
- ผลิตภัณฑ์ ต.คลองน้ำไหล เครื่องจักสานปางควายแบรนด์
- ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นมั๊ย ต.ลานกระบือ
- ผลิตภัณฑ์ซี่โครงดูดนิ้ว ต.หนองปลิง
- ผลิตภัณฑ์สมพงษ์ปลาส้มอบแห้ง ต.นาโบสถ์
- ผลิตภัณฑ์จากสวนเศรษฐกิจพอเพียงลุงมนัส ต.เทพนคร
- ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรบ้านคลองด้วน ต.คลองน้ำไหล
- ผลิตภัณฑ์หมูอบศรีโยธิน ต.หนองปลิง
- ผลิตภัณฑ์ปลาส้มเจ๊โวยวาย ต.ทรงธรรม
- ผลิตภัณฑ์รวมจากโครงการ U2T

และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2566 32 185 Share

ขอเชิญชมและเที่ยวงานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้า U2T for BCG"

ขอเชิญชมและเที่ยวงานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้า U2T for BCG"

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พบกับ 

- การแสดงดนตรีสากล

- การแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T for BCG

- การประกวดการแสดงผลิตภัณฑ์ประจำบูท

- การแข่งขัน “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่นวัตกรรม ด้วย BCG Model”

เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2565 32 897 Share

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม ประจำปี 2564 

คลิกดูรายชื่อ

เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 32 635 Share

ขอเชิญชวนเที่ยวและชมงานนิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน

ขอเชิญชวนเที่ยวและชมงานนิทรรศการ "KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- พบกับ การแสดงพิธีเปิดสวยงามตระการตากับโชว์สุดพิเศษ การเดินแฟชั่นโชว์ฟินาเล่ ชุด “ยลวิถีชาวกำแพงเพชรสู่ผืนผ้าทอ" โดย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดตัวชุดฟินาเร่ผ้าทอย้อมสีศิลาแลงลายศิลาล้อมเพชร สวมใส่ โดย น.ส.กิติญาพร อินใต้ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2565

- สนุก กับการแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในราคาพิเศษ

- เพลิดเพลิน กับการแสดงดนตรีสด จากโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

- ช็อป สินค้าจากการไลฟ์สดขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านเว็บไซต์ KPRU OTOP

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2565 32 1,238 Share

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2565 32 1,270 Share

มีต่อ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ระยะเวลาการอบรม เรียน Online / สะสมชั่วโมงได้ ระยะเวลา 3 เดือน รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

สมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-706555 ต่อ 1811 (อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล)

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 32 2,224 Share

การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรม"

-->เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-13 ธันวาคม 2563<--

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

ระยะเวลาการอบรม 17-18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/gza9HDw2ahj3E4wT7

ติดต่อสอบถาม สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร. 0918395239, 0817328512

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2563 32 2,612 Share

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF)"
มีใบเสร็จมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปเบิกต้นสังกัดได้
ชั่วโมงพัฒนาตนเอง 16 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการทางการศึกษา ครูอนุบาล ครูบริบาล ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูเนิสเซอรี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยทุกระดับ

-->เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้-20 มีนาคม 2564<--

ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 27-28 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกอ่าน

สนใจสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อ.จ๊ะเอ๋] โทรศัพท์ : 081-234-6940

เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 32 3,082 Share

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาไทย : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ (CLL) บูรณาการกับการสร้างการ์ตูนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู็ภาษาในยุคไทยแลนด์ 4.0

ชื่อเรื่อง​ ภาษาอังกฤษ : Teaching and Learning Management Using Community Language Learning (CLL) Approach Integrated with Cartoon Maker to Promote Language Learning of Thailand 4.0

อบรมรุ่น​ที​่ 1 วัน​ที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน​ 2​563

ณ อาคารนวัตกรรม คณะ​ครุ​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กําแพง​เพ​ชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 32 3,607 Share

PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

หลักสูตรคูปองครู :  PLC การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนอย่างมีความสุข

(สถาบันคุรุพัฒนารับรองและนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ ว 21)

รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**ลงทะเบียนได้ที่ >>"คลิก"

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-6180262 [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)]

เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 32 2,378 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าวฉบับที่ 83 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 83 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 82 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 81 ประจำเดือน เมษายน 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  จดหมายข่าวฉบับที่ 80 ประจำเดือน มีนาคม 2565

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 45 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  คลิก