อาคารน้ำเพชร | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

อาคารน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
 
อาคารน้ำเพชร
ให้การพักผ่อนของคุณมีความหมาย และมีค่ามากที่สุดด้วยห้องพักส่วนตัว ทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
ห้อง Standard : เตียงคู่ 350 บาท/คืน
ห้อง V.I.P : เตียงคู่ 700 บาท/คืน 
ห้องประชุม
เพชรน้ำเอก 1,700 บาท/วัน (ขนาดความจุ 100 คน)
เพชรน้ำค้าง 1,200 บาท/วัน (ขนาดความจุ 60 คน)
ติดต่ออาคารน้ำเพชร
โทร. 055-706544,055-706545 แฟ็กซ์. 055-532173
 
ห้อง Standard                                                                                                                                                             
    
 
ห้อง V.I.P                                                                                                                                                                                                   
   
 
   
 
ห้องประชุม                                                                                                                                                                                                   
 

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com