บริการชุดครุยปริญญาบัตร | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

การให้บริการชุดครุยปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริการชุดครุยปริญญาบัตรทุกระดับ มีทั้งแบบให้เช่า และสั่งตัด พร้อมทั้งมีชุดสูท และชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวไว้ให้บริการ ราคาประหยัด คุณภาพดี บริการเป็นกันเอง

สาขาวิชา (ปริญญาตรี)

 • ครุศาสตรบัณฑิต (สีฟ้า)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สีส้ม)
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สีน้ำตาล)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สีเหลือง)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สีชมพู)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (สีขาว)
 • บัญชีบัณฑิต (สีฟ้าอ่อน)
 • เทคโนโลยีบัณฑิต (สีม่วง)
 • ศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต (สีแดงเลือดนก)
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สีบานเย็น)
 • สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สีเทา)

สาขาวิชา (ปริญญาโท)

 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สีฟ้า)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สีน้ำตาล)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สีเหลือง)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สีส้ม)

สาขาวิชา (ปริญญาเอก)

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สีส้ม)

(ติดต่อคุณพิชญนันท์   ดอนไพวัลย์ สำนักงานร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ โทร 091-839-5469)

  

  

  

  

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com