ปี พ.ศ. 2559 | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

จดหมายข่าวสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ปี 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 21 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 20 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 19 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 18 ประจำเดือน กันยายน 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 17 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 16 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำเดือน เมษายน 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำเดือน มีนาคม 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

 จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือน มกราคม 2559

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com