Download | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเขียนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1.แบบฟอร์มการเขียนแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน SAR ของหน่วยงาน

1.แนวปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน SAR ของหน่วยงาน

 

รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง

1.แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอใช้อาคาร สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

1.แบบฟอร์มการขอใช้หอประชุมอาคารสถานที่บุคคล-ภายใน

2.แบบฟอร์มการขอใช้หอประชุมอาคารสถานที่บุคคล-ภายนอก

3.แบบฟอร์มบันทึกข้อความยืมอุปกรณ์งานสวัสดิการ

แบบฟอร์มโครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

1.แบบฟอร์มโครงการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายฯ 

2.แบบรายงานการกำหนดประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.แบบเก็บข้อมูลชุมชน/ปัญหาและความต้องการของชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4.แบบเก็บข้อมูลรายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก่อนลงมือพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 

5.รายงานการกำหนดประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562

1.แบบสำรวจศักยภาพผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนา OTOP 

2.แบบประเมินการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) 

3.แบบรายงานสรุปศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

แบบโปสเตอร์การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

1.โปสเตอร์รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 

hacker tools
vinporn
eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat
 
hack forum hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone smm bayi smm ana bayi wso shell hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel

cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları Cami Halısı Cami Halıları Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis taşıma ofis taşımacılık ofis taşımacılığı istanbul ofis taşımacılığı taşıma yurtiçi evden eve nakliyat evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi nakliyat içel Evden Eve Nakliyat Mersin Evden Eve Nakliyat

çiğköfte çiğköfte bayiliği çiğköfte bayilik promosyon promosyon ürünleri promosyon şapka prefabrik prefabrik evler