ติดต่อ | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »

ติดต่อ

 

           สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69  หมู่1  ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000

โทร.055-706555  ต่อ 7907

โทร.055-706595

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com