ภาพกิจกรรม | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue - กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว

« »

กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว

วันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว ให้กับชุมชนบ้านวังสระทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ณ ศาลาประชาคมบ้านวังสระทอง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้านการจัดทำอาชีพเสริมให้กับชุมชนบ้านวังสระทอง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว
กิจกรรมการทำผลิ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com