ภาพกิจกรรม | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue - อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”

« »

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน” ให้กับผู้สนใจทั่วไปและบุคลากรของหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติได้ โดยมีนายจิรพงษ์ เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และการออกแบบการประยุกต์ในแบบสอบถามออนไลน์ เป็นวิทยากร

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
อบรมหลักสูตรระยะสั้น “คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน”
อบรมหลักสูตรระย...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com