ภาพกิจกรรม | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue - อบรมการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ

« »

อบรมการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. นั้น สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้จัดอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บหลักฐาน SAR ตามองค์ประกอบให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โดยมีวิทยากรเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ จัดเก็บหลักฐาน SAR

การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
การจัดการความรู้
การจัดการความรู...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com