ภาพกิจกรรม | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue - ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ

« »

ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ

วันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะอาจารย์ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ไปศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับบุคลากร และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ การจัดหารายได้ และงานอื่นๆ
ศึกษาดูงานด้านก...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com