ภาพกิจกรรม | สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue

« »
2562
2562 
2561
2561 
2560
2560 
2559
2559 
2558
2558 
2557
2557 
Powered by Phoca Gallery

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com