โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

เมื่อวันที่วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ สำนักประกันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ๔๒ ผลงาน แบ่งเป็นผลงานของหลักสูตร จำนวน ๑๐ ผลงาน ผลงานด้านบริการวิชาการจำนวน ๒๐ ผลงาน ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน ๒ ผลงาน และผลงานด้านการวิจัย จำนวน ๑ ผลงาน นำเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จำนวน ๑๘ ผลงาน และมีผลงาน อีก ๒๔ ผลงาน นำเสนอโปสเตอร์เพียงอย่างเดียว ณ อาคารประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

 

 

 

ฮิต: 822

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış