โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศจี ศิริไกล อาจารย์คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้มี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๐ คน

  

  

  

  

ฮิต: 1526

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 

hacker tools
vinporn
eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat
 
hack forum hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone smm bayi smm ana bayi wso shell hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel

cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları Cami Halısı Cami Halıları Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis taşıma ofis taşımacılık ofis taşımacılığı istanbul ofis taşımacılığı taşıma yurtiçi evden eve nakliyat evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi nakliyat içel Evden Eve Nakliyat Mersin Evden Eve Nakliyat

çiğköfte çiğköfte bayiliği çiğköfte bayilik promosyon promosyon ürünleri promosyon şapka prefabrik prefabrik evler