กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสักทอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย แก่บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

 

 

 

ฮิต: 1077

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış