กิจกรรมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.40 น. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด ณ ห้องประชุมทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หลังจากมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ project team จากคณะ/สำนักต่างๆ กว่า 15 ทีม (ผลิตภัณฑ์เป้าหมายจำนวน 25 ผลิตภัณฑ์) ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพ/ปัญหาของผลิตภัณฑ์และวางแนวทางในการพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ และดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่ได้วางแผนไประยะหนึ่งแล้วนั้น กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแต่ละ project team ได้มานำเสนอรายงานความก้าวหน้า พร้อมให้ผู้ประกอบการได้มาร่วมรับฟังและได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัย (UBI) มาร่วมให้ข้อเสนอแนะและเสวนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ คือ การยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการและชุมชนต่อไป

 

 

 

ฮิต: 30

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 

hacker tools
vinporn
eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat
 
hack forum hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone smm bayi smm ana bayi wso shell hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel

cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları Cami Halısı Cami Halıları Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis taşıma ofis taşımacılık ofis taşımacılığı istanbul ofis taşımacılığı taşıma yurtiçi evden eve nakliyat evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi nakliyat içel Evden Eve Nakliyat Mersin Evden Eve Nakliyat

çiğköfte çiğköfte bayiliği çiğköfte bayilik promosyon promosyon ürünleri promosyon şapka prefabrik prefabrik evler