โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการจัดทำโครงพัฒนาอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้น และเขาถึงแหล่งเงินทุน นั้น สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และรุ่นที่ 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอคลองขลุง เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพึ่งตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

 

 

 

ฮิต: 170

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 

hacker tools
vinporn
eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat
 
hack forum hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone smm bayi smm ana bayi wso shell hacklink hacklink paketleri hacklink nedir hacklink panel

cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları cami halısı cami halıları Cami Halısı Cami Halıları Cami Halısı Turkuaz Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat istanbul Nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul ofis taşıma ofis taşımacılık ofis taşımacılığı istanbul ofis taşımacılığı taşıma yurtiçi evden eve nakliyat evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi nakliyat içel Evden Eve Nakliyat Mersin Evden Eve Nakliyat

çiğköfte çiğköfte bayiliği çiğköfte bayilik promosyon promosyon ürünleri promosyon şapka prefabrik prefabrik evler