ส่งมอบผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบราชภัฏพัฒนา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ส่งมอบผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบราชภัฏพัฒนา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ส่งมอบผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบราชภัฏพัฒนา ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ผลการดำเนินงานที่ส่งมอบในครั้งนี้ประกอบด้วย รายงานการวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดการชุมชนพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าขุนราม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนท่าขุนราม พร้อมแผนที่ท่องเที่ยวตำบลท่าขุนราม ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันหารือถึงกิจกรรม/โครงการที่จะร่วมมือกันภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

 

 

ฮิต: 178

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış