พิธีส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

พิธีส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับโปรแกรมเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 9 ตำบลระหาน เมื่อวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร แล้วนั้น ซึ่งชุมชนได้ทดลองใช้งาน “โรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์” มาระยะหนึ่งแล้ว ปรากฏผลการอบแห้งเป็นที่พอใจของเกษตรกรกลุ่มปลูกกล้วย ทั้งนี้ จึงจัดกิจกรรม "ติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์" ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารผลิตกล้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วย ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป ภายในพิธีส่งมอบมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ พร้อมด้วย ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร และคณะอาจารย์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบ โดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

ฮิต: 275

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış