ประชุมการเตรียมความพร้อมกับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

ประชุมการเตรียมความพร้อมกับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำคำสั่งที่ 1650/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับการศึกษา และคำสั่งที่ 1839/2560 (เพิ่มเติม) ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลด้านการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จึงจัดประชุมการเตรียมความพร้อมกับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมกับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี

 

 

ฮิต: 524

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış