พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่”

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่” ตามที่รัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาได้เห็นถึงโทษของ การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ จากสถานการณ์การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงช่วยกันรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของเหล้า และบุหรี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยต้องการผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาปลอดเหล้า และปลอดบุหรี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น และประกาศแนวทางอย่างแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและควบคุมการดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของบุคคลในมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะ และทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นคณะและหน่วยงานปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ จากนั้นเป็นการแสดง Cover Dance และการแสดง Cheerleading ของชมรม To be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการบรรยายพิเศษเรื่องโทษและผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเสพติด วิทยากรโดยคุณสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

 

 

 

ฮิต: 764

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış