โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

โครงการนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง สำกงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ การนำเสนอนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี และผลงานบริการวิชาการ โดยมี รองศาสตาจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน งานด้านบริการวิชาการ งานด้านศิลปวัฒนธรรม งานด้านการวิจัย งานด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และงานด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งเกิดองค์ความรู้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

 

 

 

ฮิต: 552

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon Prefabrik
hacklink satış