กิจกรรมทำบุญปีใหม่ไทย " สงกรานต์ เพลินสุข ๒๕๖๐ "

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ไทย " สงกรานต์ เพลินสุข ๒๕๖๐ "

เมื่อวันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและบุคลากร(สอข.) ร่วมกับสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร(สจ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ไทย " สงกรานต์ เพลินสุข ๒๕๖๐ " โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพีธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยทอดผ้าป่าสามัคคีข้าวสาร ๙๙๙ กิโลกรัม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นศิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึง ความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถ ของอาคารสำนักงานอำนวยการและอาคารเรียนรวม (อาคาร ๑๔)

 

 

 

ฮิต: 569

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış