การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

« »

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.1] ดาวน์โหลด

2. กำหนดการจัดกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.2] ดาวน์โหลด >

3. กำหนดการจัดกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.3] ดาวน์โหลด >

4. ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.4] ดาวน์โหลด >

5. ใบลงทะเบียนผู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครึ่งวัน) [เอกสารหมายเลข 3.5] ดาวน์โหลด >

6. แบบฟอร์มรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม [เอกสารหมายเลข 3.6] ดาวน์โหลด >

7. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร [เอกสารหมายเลข 3.7] ดาวน์โหลด >

8. ใบสำคัญรับเงิน สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าวัสดุ (กรณีร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จ) [เอกสารหมายเลข 3.8] ดาวน์โหลด >

9. แบบฟอร์มข้อมูลโรงเรียน [เอกสารหมายเลข 5] ดาวน์โหลด >

10. แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด >

11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด >

next
prev

การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย เรื่อง การประเมินโครงการ : ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับคณาจารย์ และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของการวิจัยได้ ตลอดจนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้และผู้สนใจ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น ๒ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย เป็นวิทยากร

 

 

 

ฮิต: 411

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com

 


eşya depolama şehirler arası nakliyat Ümraniye evden eve nakliyat

hack forum alfa shell recovery shell shell recovery shell Mirror Zone Sosyal medya bayilik bebeklerde pişik tedavisi wso shell indoxploit shell

cami halısı cami halısı cami halısı Cami Halısı Cami Süpürgesi

Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat mng Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat evden eve nakliyat ofis taşıma yurtiçi evden eve nakliyat yurtiçi evden eve nakliyat

çiğköfte promosyon
hacklink satış