สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ | Center of academic service and raising revenue
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร....คลิก
  • ติดต่อสอบถามคลิก
  • อ่านรายละเอียดคลิก
  • แนวทางการป้องกันและแก้ไขคลิก
  • อ่านรายละเอียด...คลิก

« »

 

 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

   69 หมู่.1 ต.นครชุม อ.เมือง

   จ.กำแพงเพชร 62000

   โทร.055-706555 ต่อ 7907 หรือโทร.055-706595

   E-mail : asr.kpru2559@gmail.com